Изграждане на нови тревни площи

Запазено под (Направи си сам) by Admin on 30-03-2009

Тагове : , ,

17Значението на тревните площи в дворните пространства има няколко аспекта:
- С равната си повърхност и наситен зелен цвят оказват благоприятно художествено-естетическо значение, успокояват нервната система.
- Поглъщат голямо количество от прах и предпазват почвата от прекомерно прегряване, с което създават своеобразен микро 210климат.
- Предпазват почвата от ерозия.
- Създават фон за растителните групи и акценти в градината, както и контраст с декоративните настилки и цветните групи/бордюри.

Време на засаждане:
38За климатичните условия на България най-подходящото време е края на лятото (август-септември). В този период новозасятата трева получава достатъчно влага и кореновата система укрепва добре, за да понесе зимните студове.
Друг подходящ период за засаждане е март - май, преди започване на летните засушавания и горещини.

44 Техника на изграждане:
1. Ако предназначеното за изграждане на нова тревна площ място е заплевено желателно е  да  третирате с  подходящ хербицид. След 2 - 3 седмици трябва да се прекопае добре на дълбочина 10-15 см., като основно се почисти от камъни, корени и пръстта да се раздроби и заравни добре. Това е момента за окончателно оформяне на терена – заравняване, оформяне на хълмчета и т.н.

52 Не допускайте напълно равни участъци, осигурете макар и минимален, но достатъчен наклон за оттичане на водата.

Ако почвата е напълно непригодна, желателно е да внесете нова плодородна почва в пласт дебел 15-20 см., ако почвите са глинести, добре е да се прибави пясък, ако са песъчливи-прибавете торф за задържане на влагата. Наторете с оборски или 64друг органичен тор и заравнете много добре с гребло.

2. Определящо за подбора на тревните смески е местоположението, вид и влажност на почвата и начина на използване на тревните площи. Предлагат се универсални, многокомпонентни смески, подходящи за всякакви терени  почвено-климатични условия - за слънчеви или сенчести места, 72сухи или влажни почви, спортни терени и детски площадки с издръжливост на утъпкване. Смеските подпомагат развитието си взаимно и имат еднакви изисквания към почвоподготовка, поливане и торене. За специални ефекти се предлагат  така наречените “Мавритански поляни” – смески от треви и полски цветя, които не се косят и създават естествени поляни, цъфтящи през целия вегетационен сезон.

82 3.Като препоръчителна норма за засяване на 100 кв. м. се дава от 3 до 5 кг. в зависимост от желаната бързина за постигане на ефекта на плътен тревен килим. В наклонените участъци и покрай бордюрите завишете посевната норма.

4. Площта за засяване се разделя на сектори, тревните смески на части и се извършва кръстосан ръчен или машинен посев за по-равномерно разнасяне на семената. За по-равномерно разпределение на семената може да прибавите към тях пясък. 92Покрийте семената с тънък пласт пясък или торф в зависимост от почвата, валирайте с валяк или трамбовайте с дървени дъски. Оптималната дълбочина на засаждане е 10 см.

5. Торете с комплексен NPK (азот, фосфор, калий) веднъж на всеки сезон – пролет, лято, есен, като в периода на усилената вегетация (май-август) използвайте и 3кг/100 кв.м. амониева силитра веднъж на 3 седмици.

102 6. Първата коситба на новозасятата трева се прави на по-голяма височина на тревата 6-8 см. През активния вегетационен сезон косете на височина 2-3 см. ежеседмично, за сгъстяване на тревата, преди зазимяване оставете тревата на височина 5-6 см. Валирайте ежемесечно след косене за да заравните добре терена, като ако е необходимо преди това грапете (почиствайте мъртвата изсъхнала трева) и аерирайте, по-тежките глинести почви.

7. Поливайте редовно, леко, повърхностно рано сутрин и вечер, 122особено през сухите периоди.

8. При поява на жълти петна, мъхове и прекалено плевели се консултирайте със специалист и използвайте селективни хербициди и препарати, в комбинация с грапене, аериране и вертикулиране.

131Чимове

Като алтернатива за постигане на бърз ефект могат да се използват чимове – изрязани ивици трева с дебелина 6-7 см. и вариращи размери, които се нареждат върху много добре подравнен и почистен терен с 1-2 см. пясък за дренаж, в права линия, по наклона на терена.
151

Фугите се изравняват с гребло, допълват се със смес от почва и пясък за по-бързо съединяване. Уплътняват се с дървена трамбовка и се поливат редовно.

Източник: www.mr-bricolage.bg

Публикуване на коментар

Тагове