Как да си направите сами водна площ в градината

Запазено под (Водни площи, Градини, Направи си сам) by Admin on 19-01-2009

Тагове : ,

Водните площи и водните ефекти в съчетание с декоративна растителност оказват голямо значение за цялостното завършване на композицията на дворното пространство и са предпочитани от много хора градински елемент. Подберете добре терена за водна площ, като се спрете на възможно най-равно място за да избегнете допълнителни земни работи за оформяне на терена.

Основни стъпки при изграждането

1. Трасиране на формата и нивата на водната площ и изкопни работи.

1.1 трасирайте формата на водната площ като очертаете с помощта на колчета и канап или градински маркуч;

115

1.2. започнете изкопните работи от периферията като очертаете поне две нива  на дъното – ивица с ширина 25-30см.  на дълбочина 20 см. за засаждане на водни и влаголюбиви растения и декорация с камъни  и останалата част на дълбочина 40-50 см.;

210

2. Полагане на изолацията на водната площ.
311
2.1. почистете добре дъното на водната площ от корени и  камъни, подравнете добре, трамбовайте и положете слой от 3см пясък;

47

2.2. положете мушамата за водна изолация като осигурите кант от 30-40см извън границата на изкопа на водната площ за задържане на мушамата;

566776

2.3. декорирайте по ваше желание периферията и дъното на водната площ с обли речни камъни, камъни за алпинеуми  или каменни плочи;

8493

3. За създаване на водни ефекти и предпазване на водата от заблатяване използвайте предлаганите потапящи се помпи с филтри и комплект дюзи за фонтанчета.

4. Подходяща растителност за озеленяване на водни площи

117

4.1. дървета и храсти – върба (Salix sp.), топола (Populus), таксодиум (Taxodium), бряст (Ulmus) и др.

4.2. треви и блатни растения – папур (Typha), тръстика (Phragmites communis), воден ирис (Iris pseudacorus), лизимахия (Lysimachia), блатна кала (Caltha palustris), папрати (Аdiantum, Asplenium) и др.

4.3. водни растения – водни лилии (Nymphea sp.), понтедерия (Pontederia cordata), бърдуче (Nuphar luteum), Cyperus и др.

5. Засаждане на водни и крайбрежни влаголюбиви растения.

124

Препоръчително за засаждане е използването  на предлаганите кошници за водни растения.

5.1. постелете нетъкан текстил на дъното и стените на кошницата, за да предпазите промиването на почвата и напълнете кошницата с почва или специална почвена смес за водни растения;

134

5.2. засадете растението като внимавате да не повредите нежната коренова система;

5.3.   поставете пласт от трошен камък за предпазване на почвата

5.4. полейте обилно с вода и изчакайте почвата да се напои добре , което ще предпази водата във водната площ от размътване;
5.5. внимателно поставете кошниците на подбраните от Вас места, като осигурите място на повърхността на водата за развитие на растенията.

Източник: www.mr-bricolage.bg

Тагове