Озеленяване на беседки

Запазено под (Градини, Интересно, Мебели) by Admin on 09-07-2009

Тагове : , , ,

28swm7p1Беседките като характерни паркови архитектурни елементи, които имат практическо значение и подчертано художествено въздействие и затова те често се изграждат в различните зидове зелени площи и ландшафта.
На беседките се отрежда защитна роля — да предпазват посетителите на парковете от внезапни дъждове, както и от горещо слънце. Затова те се поставят в по-уютни и закътани места.

Основната цел обаче, с която се изграждат беседките, е художественоестетическата. От тях трябва да се откриват красиви гледки към интересни дървесни и храстови групи.
Беседките като архитектурни елементи се открояват както с формата си, така и с материала, от който са изградени. Затова към озеленяването на беседките трябва да се подхожда много внимателно, предпазливо и винаги да се търси повишаването на художествения ефект и цялостното им включване в парковата композиция.

Източник: Озеленяване.net

Тагове