Изграждане на водни площи и ефекти

Запазено под (Водни площи, Градини) by Admin on 20-04-2010

Тагове : , , ,

water_garden_1Човек е свикнал с водните площи от векове и има потребност да вижда реки, езера и други водни повърхности, ето защо водата се явява като естествен притегателен център в парковата композиция.

Водните ефекти условно можем да разделим на статични и динамични. Езерата  и басейни със спокойни води  внасят  естественост в градината и поглъщат отрицателната енергия. Водопадите, потоците  и фонтаните освен ефектна част от парка или двора са източник на  живот и разнообразие.

Най-често водни площи се изграждат в близост до скалния кът или вписани в границите на декоративната растителност. Напоследък е модерно да се разполагат непосредствено до плочници и веранди. Фонтана може да поставите сам в тревната площ, но по добре да не е в центъра на двора. Водни площи има и в  зелените партери на почти всички аристократични имения и градини в западна Европа.

Ако изграждате езеро озеленете бреговете му разнообразно. На преден план оставете чисти площи, на заден засадете плътно до него декоративна растителност, целта е тя да бъде като фон и да се отразява  в спокойните му води. От страни създайте полуоткрити пространства или разположете солитер. Не  разполагайте в близост дървета с мощни корени, които могат да разрушат дъното.  В самата водна площ поставете растения /така наречените хидрофити/ като лилия, ирис, лотос и др.

Когато изграждате реки и потоци избягвайте правите линии, разширете корито в края на реката. П обреговете засадете влаголюбива и крайбрежна растителност.

Имайте предвид, че  водопадите заемат централно място в композициите. Осигурете добра видимост към тях, от колкото може повече гледни точки и аранжирайте камъните и растителността съобразно тях.

От техническа гледна точка е най-важна добрата хидроизолация на дъното. Първо изкопайте подходящоwater_garden21 легло, покрийте с пясък и го уплътнете много добре, после дооформете леглото. Може да си купите готово дъно, това е най лесния вариант, но сте ограничени в размерите и формите. Друг избор е да използвате хидроизолационно PVC фолио. Неговите неудобство е, че трудно може да му се сложи сифон за източване и негова ширина е най често до 4 м. Добре е да оставите малка вдлъбнатина, за  да може да използвате циркулационната помпа  за източване на водата.  Моята препоръка е да изградите дъно от бетон и армировка. В днешно време на пазара има голям избор от хидроизолации за бетон, които се полагат върху него или се прибавят като добавки. Предимството на бетоненото дъно е, че не сме ограничени за форма  и размер, както и възможността за лесен монтаж на сифон. Той е небходим, защото лесното почистване на водната площ улеснява поддръжката на зелените площи.

Декорирайте бреговата ивица с камъни  и покрийте  всичко с речен филц.

Украсете с подхдяща растителност.

Изберете помпа с дебит съобразен  с коритото и приливниците, така че да осигурява нормален воден поток и водата да не прилива, или пък да е твърде малко.

В заключение може да кажем, че при изграждане на водна площ или воден ефект, най важно е да обмислите добре композицията и да направите добра хидроизолация.

Източник: www.zeleno.bg

12 уникални водни предложения за градината

Запазено под (Водни площи, Галерия, Градини, Интересно) by Admin on 26-02-2009

Тагове : , , ,

129

215

38

41

51

61

71

81

91

101

1110

1210

Източник: www.hgtv.com

Как да си направите сами водна площ в градината

Запазено под (Водни площи, Градини, Направи си сам) by Admin on 19-01-2009

Тагове : ,

Водните площи и водните ефекти в съчетание с декоративна растителност оказват голямо значение за цялостното завършване на композицията на дворното пространство и са предпочитани от много хора градински елемент. Подберете добре терена за водна площ, като се спрете на възможно най-равно място за да избегнете допълнителни земни работи за оформяне на терена.

Основни стъпки при изграждането

1. Трасиране на формата и нивата на водната площ и изкопни работи.

1.1 трасирайте формата на водната площ като очертаете с помощта на колчета и канап или градински маркуч;

115

1.2. започнете изкопните работи от периферията като очертаете поне две нива  на дъното – ивица с ширина 25-30см.  на дълбочина 20 см. за засаждане на водни и влаголюбиви растения и декорация с камъни  и останалата част на дълбочина 40-50 см.;

210

2. Полагане на изолацията на водната площ.
311
2.1. почистете добре дъното на водната площ от корени и  камъни, подравнете добре, трамбовайте и положете слой от 3см пясък;

47

2.2. положете мушамата за водна изолация като осигурите кант от 30-40см извън границата на изкопа на водната площ за задържане на мушамата;

566776

2.3. декорирайте по ваше желание периферията и дъното на водната площ с обли речни камъни, камъни за алпинеуми  или каменни плочи;

8493

3. За създаване на водни ефекти и предпазване на водата от заблатяване използвайте предлаганите потапящи се помпи с филтри и комплект дюзи за фонтанчета.

4. Подходяща растителност за озеленяване на водни площи

117

4.1. дървета и храсти – върба (Salix sp.), топола (Populus), таксодиум (Taxodium), бряст (Ulmus) и др.

4.2. треви и блатни растения – папур (Typha), тръстика (Phragmites communis), воден ирис (Iris pseudacorus), лизимахия (Lysimachia), блатна кала (Caltha palustris), папрати (Аdiantum, Asplenium) и др.

4.3. водни растения – водни лилии (Nymphea sp.), понтедерия (Pontederia cordata), бърдуче (Nuphar luteum), Cyperus и др.

5. Засаждане на водни и крайбрежни влаголюбиви растения.

124

Препоръчително за засаждане е използването  на предлаганите кошници за водни растения.

5.1. постелете нетъкан текстил на дъното и стените на кошницата, за да предпазите промиването на почвата и напълнете кошницата с почва или специална почвена смес за водни растения;

134

5.2. засадете растението като внимавате да не повредите нежната коренова система;

5.3.   поставете пласт от трошен камък за предпазване на почвата

5.4. полейте обилно с вода и изчакайте почвата да се напои добре , което ще предпази водата във водната площ от размътване;
5.5. внимателно поставете кошниците на подбраните от Вас места, като осигурите място на повърхността на водата за развитие на растенията.

Източник: www.mr-bricolage.bg

Тагове