Предимства и недостатъци на капковото напояване

Запазено под (Интересно) by Admin on 01-10-2014

Тагове : , ,

Капковото напояване е метод за напояване, който позволява растенията да се поливат с малко количество вода, което минава под налягане през тръби и капкообразуватели. С този метод се избягват проблеми, свързани с липсата на достатъчно влага в кореновата зона.
Едно от основните преимущества на капковото напояване е, че се напоява само зоната около растенията, а не цялата почва. Това означава, че се използва минимално количество вода. Ето и други предимства на капкото напояване:
- В райони, където водните ресурси са оскъдни или на висока цена, капковото напояване позволява да се полива точно определена зона, а не цялата площ.
- Тъй като поливаната зона е под сянката на самото растение, изпаренията са минимални и това допълнително намалява количеството изразходвана вода.
- Тъй като се поддържа необходимото ниво на влага в кореновата зона, растението получава нужното количество вода от почвата, без да изразходва много енергия. Това е важен фактор, който оказва благоприятно влияние върху ефективния растеж.
- През системата за капково напояване могат да се осигуряват и торове за растенията в случаите, когато това е необходимо, като количеството използвани торове също е сведено до минимум.
- Почвата между редовете с насаждения остава суха и по този начин се избягва израстването на плевели.
- Повърхността остава суха, така че обработката на почвата и събирането на реколтата се извършват с минимални усилия.
- Листата остават сухи и по този начин се намалява рискът от болести по растенията.
- Влагата обхваща зоната около корена и това допринася за поддържане на „дишаща“ почва.
- Изходът на всяка дюза може да се контролира с висока ефективност, като автоматизираната система спомага за по-висока ефективност на изразходваната вода и по-ниска цена на труда.

Наред с предимствата, съществуват и някои недостатъци на този метод за напояване:
- Най-сериозният проблем е, че капкообразувателите могат да се запушат. За да се избегне това, трябва да се използват добре филтрирана вода и химикали за пречистване на системата.
- Тъй като с метода за капково напояване повърхността не се напоява, това води до някаква степен на осоляване на почвата. Солта се отмива, ако до зоната достигат над 300 мм вода годишно. В случай, че това няма как да стане заради местоположението на обработваемата площ, трябва да се използват допълнителни методи за напояване на повърхността.
- Първоначалната цена на системите за капково напояване е доста висока, но ако отглежданите растения имат висока икономическа стойност, напояването на големи участъци обработваема земя със система за капково напояване е оправдана.

Като цяло системите за капково напояване могат да бъдат много ефективни в следните случаи:

- области с ограничени водни източници;
- за растения, които са чувствителни към влажността на почвата;
- във ферми за плодове и зеленчуци;
- при отглеждане на декоративни растения.

Тагове